F46护套防腐热电阻

演示图一

演示图二

演示图三

采用新型防腐材料,外包覆聚四氟乙烯F46,适合于石油化工各种腐蚀性介质中测温。是氯碱行业的专用测温仪表。

型  号

分度号

测温范围℃

热响应时间

保护管材料

规     格

d

L x l    mm

WZPF-130

WZP2F-130

Pt100

-200—250

≤80S

F46

Φ16

300x150

350x200

450x300

500x350

550x400

650x500

750x600

1000x850

WZCF-130

WZC2F-130

Cu50

Cu100

0-150

WZPF-230

WZP2F-230

Pt100

-200—250

WZCF-230

WZC2F-230

Cu50

Cu100

0-150

WZPF-430

WZP2F-430

Pt100

-200—250

WZCF-430

WZC2F-430

Cu50

Cu100

0-150

返回前一页

| 返回首页

BACK PAGE